Román Nemzetiségi Kétnyelvű Ált. Isk.
Şcoala Generală Bilingvă de Naționalitate Română